Měření radonu ve městě Horní Domaslavice

Měření radonu ve městě Horní Domaslavice. Jedná se o měření radonového indexu pozemku před přístavbou a rekonstrukcí.