Měření radonu

Praha, Ostrava, Střední Čechy a Moravskoslezský kraj

Měření radonu v půdě

Provádíme měření radonu v půdě na certifikovaných přístrojích podle platných metodik s akreditací Státního ústavu pro jadernou bezpečnost. Součástí měření radonu je půdní sonda do hloubky založení stavby a posouzení geologických podmínek v zastavěné ploše.

Měření radonu v objektech

Provádíme měření radonu v domech a objektech na certifikovaných přístrojích podle platných metodik s akreditací Státního ústavu pro jadernou bezpečnost. Měření radonu v budovách se provádí při dokončení novostavby, při koupi objektu a je potřebné k získání kolaudačního povolení.

Protokol pro stavební povolení

Výsledkem měření radonu je protokol o stanovení radonového indexu pozemku či měření radonu v objektech, který je povinnou součástí projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení. Zajistíme i hydrogeologický posudek a spolupracujeme s geodety, kteří jsou jedničky ve svém oboru.

Kde působíme?

Měření radonu provádíme především v oblasti Ostravy, Prahy, Středních Čech a Moravskoslezského kraje. Po domluvě jsem schopni provést měření radonu kdekoli na území ČR.

zákon č. 263/2016 Sb., "atomový zákon”

Všechny subjekty, žádající o stavební povolení pro stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi, musí mít zajištěn radonový index pozemku. Na základě výsledků radonového indexu rozhodne stavební úřad o vydání stavebního povolení či preventivních opatřeních.

sujb
  • Naše společnost je držitelem zvláštní odborné způsobilosti (ev.č. 527122) pro stanovení radonového indexu pozemků vydávaného státním úřadem pro jadernou bezpečnost.
  • Provádíme měření radonu zejména v Praze, Ostravě a Středočeském kraji. Po domluvě jsme schopni provést měření kdekoli na území ČR.
  • Ke každémů zákazníkovi přistupujeme individuálně a snažíme se o maximálně vstřícný přístup. Zakládáme si na pečlivě odvedené práci.
  • Měření probíhá na certifikovaných přístrojích.

Měření radonu Praha, Ostrava, Střední Čechy a Moravskoslezský kraj