Měření radonu ve městě Ostrava. Jedná se o měření radonu v půdě před stavbou rodinného domu.