Měření radonu v obci Slatina u Bílovce. Jedná se o měření radonu v půdě před stavbou rodinného domu.