Měření radonu v obci Řiťka u Prahy

Měření radonu  v obci Řiťka u Prahy. Jedná se o měření radonového indexu v půdě před výstavbou dvou rodinných domů.