Měření radonu v obci Nová Ves u Ostravy

Měření radonu v obci Nová Ves u Ostravy. Jedná se o měření radonového indexu pozemku před stavbou rodinného domu.