Měření radonu v obci Lhotka u Ostravy

Měření radonu v obci Lhotka u Ostravy. Jedná se o měření radonového indexu v půdě, před rekonstrukcí a přístavbou rodinného domu.