Měření radonu v obci Lhota u Dolních Břežan

Měření radonu v obci Lhota u Dolních Břežan. Jedná se o měření radonového indexu v interiéru před kolaudací rodinného domu.