Měření radonu v obci Jaktař u Opavy

Měření radonu v obci Jaktař u Opavy. Jedná se o měření radonového indexu v půdě, před novostavbou rodinného domu.