Měření radonu v obci Hořelice. Jedná se o měření radonu v půdě před stavbou rodinného domu.