Měření radonu před stavbou v obci Jinošov

Měření radonu  v obci Jinošov. Jedná se o měření radonového indexu v půdě před stavbou rodinného domu.