Měření radonu pro výstavbu rodinných domů – Horní Domaslavice

Měření radonového indexu pozemku na parcelách pro výstavbu domů v Horních Domaslavicích. Jedná se o měření radonu před výstavbou sedmi rodinných domů.