Radonová mapa ČR

Množství radonu ve stavbách souvisí s geologickým složením území a závisí také na obsahu radioaktivních prvků v horninách.  Tento výskyt se v jednotlivých regionech liší. Představu o výskytu radonu můžete sledovat v radonových mapách, kterou sestavil Státní ústav radiační ochrany (SURO).  Tyto radonové mapy jsou pouze orientační a je nutné měřit každý pozemek zvlášť, jelikož se můžou vyskytovat odchylky a půdní anomálie.