Měření radonu ve vesnici Dolní Jirčany

Měření radonu ve vesnici Dolní Jirčany. Jedná se o měření radonu v půdě, které je potřebné před novostavbou rodinného domu.