Měření radonu ve městě Studénka

Měření radonu ve městě Studénka, části Butovice. Jedná se o měření radonového indexu v půdě před rekonstrukcí a přístavbou k rodinnému domu