Měření radonu v obci Životice

Měření radonu v obci Životice. Jedná se o měření radonového indexu pozemku před novostavbou rodinného domu.