Měření radonu v obci Vysoký Újezd u Berouna

Měření radonu v obci Vysoký Újezd u Berouna . Jedná se o měření radonu v půdě před stavbou rodinného domu, v jehož okolí probíhá výstavba RD.