Měření radonu v obci Trojanovice

Měření radonu v obci Trojanovice. Jedná se o měření radonového indexu v půdě, před výstavbou tří rodinných domů.