Měření radonu v obci Suchodol

Měření radonu  v obci Suchodol. Jedná se o měření radonového indexu v půdě před stavbou rodinného domu.