Měření radonu v obci Stonava

Měření radonu v obci Stonava u Karviné . Jedná se o měření radonového indexu v půdě před stavbou rodinného domu.