Měření radonu v obci Rychvald

Měření radonu v obci Rychvald. Stanovení radonového indexu pozemku před stavbou rodinného domu, za účelem získání stavebního povolení.