Měření radonu v obci Prostřední Bludovice

Měření radonu v obci Prostřední Bludovice. Jedná se o měření radonového indexu pozemku, před výstavbou dvou rodinných domů.