Měření radonu v obci Pavlov u Unhoště

Měření radonu v obci Pavlov u Unhoště. Stanovení radonového indexu pozemku před stavbou rodinného domu, potřebný ke stavebnímu povolení.