Měření radonu v obci Olomučany

Měření radonu v obci Jizbice u Nymburka. Jedná se o měření radonového indexu v půdě, před stavbou rodinného domu.