Měření radonu v obci Olbramice. Jedná se o měření radonu před stavbou rodinného domu.