Měření radonu v obci Nový Vestec

Měření radonu  v obci Nový Vestec. Jedná se o měření radonového indexu v půdě před přístavbou k rodinnému domu.