Měření radonového indexu pozemku na parcele. Jedná se o měření radonu před stavbou rodinných domů ve městě Vysoký Újezd.