Měření radonu v obci Markvartovice

Měření radonu  v obci Markvartovice. Jedná se o měření radonového indexu v půdě před zahájením stavby rodinného domu.