Měření radonu v obci Krmelín

Měření radonu  v obci Krmelín. Jedná se o měření radonového indexu v půdě před zahájením stavby rodinného domu.