Měření radonu v obci Jablunkov

Měření radonu  v obci Jablunkov. Jedná se o měření radonového indexu v půdě před nástavbou a stavebními úpravami rodinného domu.