Měření radonu v obci Čakovičky

Měření radonu v obci Čakovičky . Jedná se o měření radonu v půdě před stavbou rodinného domu.