Měření radonu před stavbou domova pro seniory v obci Zelinkovice – Lysůvky

Měření radonu  v obci Lysůvky. Jedná se o měření radonu v půdě před stavbou domova pro seniory.