Měření radonu před stavbou v obci Rychvald

Měření radonu  v obci Rychvald. Jedná se o měření radonového indexu v půdě před stavbou rodinného domu.