Měření radonu před stavbou v obci Květnice u Prahy

Měření radonu  v obci Květnice. Jedná se o měření radonového indexu v půdě před stavbou rodinného domu.