Měření radonu před stavbou v obci Kamenné Žehrovice

Měření radonu  v obci Kamenné Žehrovice. Jedná se o měření radonového indexu v půdě před stavbou rodinného domu.