Měření radonu před stavbou v obci Černé Budy

Měření radonu  v obci Černé Budy. Jedná se o měření radonu v půdě před přístavbou k rekreačnímu objektu.