Měření radonu před stavbou v obci Bukovec

Měření radonu  v obci Bukovec Jedná se o měření radonového indexu v půdě před stavbou rodinného domu.