Historie měření radonu

Už ve středověku se lidé přesvědčili, že při těžbě stříbra působí na horníky nějaký nepříznivý vliv. O tom, že je to radon, se ale lidstvo dozvědělo až později.

Historie měření radonu

Podezření, že těžba některých rud má neblahé účinky na lidský organismus, měli lidé v souvislosti s těžbou v Krušných horách už v patnáctém století. Tehdy bylo pozorováno, že horníci častěji umírají na plicní choroby, které byly do té doby neznámé nebo vzácné. Na přesnější informace si ale Království české muselo počkat ještě několik dlouhých století. Tehdy ještě netušili, že za vše může radon.

  • Teprve na konci osmnáctého století izoloval německý chemik Martin Klaproth minerály uranu právě z dolů v Krušných horách.

O několik let později bylo provedeno první měření koncentrace radonu. Stalo se tak roku 1901 a proběhlo v Jáchymově, v dole ve Schneebergu. V ovzduší byla zjištěna extrémní koncentrace, která se pohybovala v rozmezí od 70 do 500 kBq/m³.

  • Souvislost mezi rakovinou plic a radonem byla tedy už téměř jistá.

Měření radonu přineslo mnohá překvapení

V sedmdesátých letech dvacátého století se objevily informace o vysokých koncentracích nebezpečného radonu i v jiných zemích. Vzhledem k jeho neblahému vlivu na zdraví člověka, byly zahájeny anti radonové programy.

  • V tehdejším Československu započaly přípravy na radonový program v roce 1978 v Jáchymově.
  • Měřením se zjistily překvapující okolnosti.

Nejen, že se jednalo v této oblasti o velice vysoké hodnoty radonu díky přirozené koncentraci, ale také došlo díky historické těžbě stříbra k narušení půdy a tím pádem i většímu úniku radonu. Radon se dokonce dostal i do městské zástavby. Zásluhu na tom mělo využívání stavebních materiálů, které si lidé brali z místní výrobny uranových barev.

Radioaktivita z hornin nevyprchá v podsatě nikdy

Radon má pro člověka další nepříznivou vlastnost. A tou je v podstatě neschopnost se své radioaktivity zbavit. Podle průzkumů jsou nejvyšší hodnoty uranu ve vyvřelých horninách. Střední hodnoty byly naměřeny v přeměněných horninách a nejnižší míru radioaktivity vykazují horniny usazené.